Олнодо Контент

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2022.03.26

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2022.03.26 Солонгос улсын улс төр нийгэм эдийн засаг хийгээд урлаг спорт зэрэг бүхий л салбаруудад өрнөж буй чухал, онцлох мэдээ мэдээллүүдийг тоймлон хүргэдэг "Олнодо" Солонгос мэдээний тойм нэвтрүүлгийг та бүхэн 7 хоног бүрийн Бямба гаригт ман

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2022.03.12

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2022.03.12 Солонгос улсын улс төр нийгэм эдийн засаг хийгээд урлаг спорт зэрэг бүхий л салбаруудад өрнөж буй чухал, онцлох мэдээ мэдээллүүдийг тоймлон хүргэдэг "Олнодо" Солонгос мэдээний тойм нэвтрүүлгийг та бүхэн 7 хоног бүрийн Бямба гаригт ман

"Зочин эмч" Нэвтрүүлэг : "Часэн" Уламжлалт анагаах ухааны нэгдсэн эмнэлгийн "Раймунд Ройэр" эмч 2022.03.04

"Зочин эмч" Нэвтрүүлэг : "Часэн" Уламжлалт анагаах ухааны нэгдсэн эмнэлгийн "Раймунд Ройэр" эмч 2022.03.04 Зочин эмч нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарт БНСУ-ын уламжлалт анагаах ухааны "Часэн" нэгдсэн эмнэлгийн эмч "Раймунд Ройэр" уригда

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2022.03.05

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2022.03.05 Солонгос улсын улс төр нийгэм эдийн засаг хийгээд урлаг спорт зэрэг бүхий л салбаруудад өрнөж буй чухал, онцлох мэдээ мэдээллүүдийг тоймлон хүргэдэг "Олнодо" Солонгос мэдээний тойм нэвтрүүлгийг та бүхэн 7 хоног бүрийн Бямба гаригт ман

"Зочин эмч" Нэвтрүүлэг : "Хажон" Судасны мэс заслын эмнэлгийн "На Чан Хёнь" эмч 2022.03.04

"Зочин эмч" Нэвтрүүлэг : "Хажон" Судасны мэс заслын эмнэлгийн "На Чан Хёнь"эмч 2022.03.04   Зочин эмч нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарт БНСУ-ын хөлийн судасны мэс заслын нарийн мэргэжлийн "Хажон" эмнэлгийн ерөнхий эмч "На Чан Хёнь"

"Зочин эмч" Нэвтрүүлэг : "Хажон" Судасны мэс заслын эмнэлгийн "На Чан Хёнь" эмч 2022.02.14 

"Зочин эмч" Нэвтрүүлэг : "Хажон" Судасны мэс заслын эмнэлгийн "На Чан Хёнь" эмч 2022.02.14  Зочин эмч нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарт БНСУ-ын хөлийн судасны мэс заслын нарийн мэргэжлийн "Хажон" эмнэлгийн ерөнхий эмч "На Чан Хёнь"

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2022.02.05

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2022.02.05 Солонгос улсын улс төр нийгэм эдийн засаг хийгээд урлаг спорт зэрэг бүхий л салбаруудад өрнөж буй чухал, онцлох мэдээ мэдээллүүдийг тоймлон хүргэдэг "Олнодо" Солонгос мэдээний тойм нэвтрүүлгийг та бүхэн 7 хоног бүрийн Бямба гаригт ман

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2022.01.29

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2022.01.29 Солонгос улсын улс төр нийгэм эдийн засаг хийгээд урлаг спорт зэрэг бүхий л салбаруудад өрнөж буй чухал, онцлох мэдээ мэдээллүүдийг тоймлон хүргэдэг "Олнодо" Солонгос мэдээний тойм нэвтрүүлгийг та бүхэн 7 хоног бүрийн Бямба гаригт ман

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2022.01.22

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2022.01.22 Солонгос улсын улс төр нийгэм эдийн засаг хийгээд урлаг спорт зэрэг бүхий л салбаруудад өрнөж буй чухал, онцлох мэдээ мэдээллүүдийг тоймлон хүргэдэг "Олнодо" Солонгос мэдээний тойм нэвтрүүлгийг та бүхэн 7 хоног бүрийн Бямба гаригт ман

Олнодо "Зочин эмч" Нэвтрүүлэг : УА-ны "Часэн" нэгдсэн эмнэлэг 2022.01.14

Олнодо "Зочин эмч" Нэвтрүүлэг : УА-ны "Часэн" нэгдсэн эмнэлэг 2022.01.14  Зочин эмч нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарт БНСУ-ын УА-ны "Часэн" нэгдсэн эмнэлгийн эмч "Чүэ Сон Гүон" уригдан оролцлоо.  Энэ удаагийн дугаараар хүзүүний ДИСК&

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2022.01.15

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2022.01.15  Солонгос улсын улс төр нийгэм эдийн засаг хийгээд урлаг спорт зэрэг бүхий л салбаруудад өрнөж буй чухал, онцлох мэдээ мэдээллүүдийг тоймлон хүргэдэг "Олнодо" Солонгос мэдээний тойм нэвтрүүлгийг та бүхэн 7 хоног бүрийн Бямба гари

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2022.01.08

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2022.01.08 Солонгос улсын улс төр нийгэм эдийн засаг хийгээд урлаг спорт зэрэг бүхий л салбаруудад өрнөж буй чухал, онцлох мэдээ мэдээллүүдийг тоймлон хүргэдэг "Олнодо" Солонгос мэдээний тойм нэвтрүүлгийг та бүхэн 7 хоног бүрийн Бямба гаригт ман

"Зочин эмч" Нэвтрүүлэг : "Хажон" Судасны мэс заслын эмнэлгийн "На Чан Хёнь" эмч 2022.01.07

"Зочин эмч" Нэвтрүүлэг : "Хажон" Судасны мэс заслын эмнэлгийн "На Чан Хёнь" эмч 2022.01.07 Зочин эмч нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарт БНСУ-ын хөлийн судасны мэс заслын нарийн мэргэжлийн "Хажон" эмнэлгийн ерөнхий эмч "На Чан Хёнь" уригд

Live Сурвалжлага : "Ялгаварлан гадуурхалт Stop!" Тайван жагсаал

БНСУ дахь Монгол Эмэгтэйчүүдийн Нэгдсэн Холбооны санаачлагаар зохион байгуулсан "Ялгаварлан гадуурхалт Stop" тайван жагсаал

"Пусан" Хотод 8 дахь удаагийн "Неон гэрлийн фестивал" боллоо...

"Пусан" Хот  8 дахь удаагийн "Неон гэрлийн фестивал" 

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2021.11.06

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2021.11.06 Солонгос улсын улс төр нийгэм эдийн засаг хийгээд урлаг спорт зэрэг бүхий л салбаруудад өрнөж буй чухал, онцлох мэдээ мэдээллүүдийг тоймлон хүргэдэг "Олнодо" Солонгос мэдээний тойм нэвтрүүлгийг та бүхэн 7 хоног бүрийн Бямба гаригт ман

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2021.10.30

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2021.10.30 Солонгос улсын улс төр нийгэм эдийн засаг хийгээд урлаг спорт зэрэг бүхий л салбаруудад өрнөж буй чухал, онцлох мэдээ мэдээллүүдийг тоймлон хүргэдэг "Олнодо" Солонгос мэдээний тойм нэвтрүүлгийг та бүхэн 7 хоног бүрийн Бямба гаригт ман

"Зочин эмч" Нэвтрүүлэг : "Часэн" Уламжлалт эмнэлгийн ОУ-ын эрүүл мэндийн төв "R.Royer" эмч 2021.10.29

"Зочин эмч" Нэвтрүүлэг : "Часэн" Уламжлалт эмнэлгийн ОУ-ын эрүүл мэндийн төв "R.Royer" эмч Зочин эмч нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарт БНСУ-ын Уламжлалт анагаах ухааны "Каннам Часэн" эмнэлгийн ОУ-ын эрүүл мэндийн төвийн гадаад эмч "R.Royer&q

"Зочин эмч" Нэвтрүүлэг : "Часэн" Уламжлалт эмнэлгийн ОУ-ын эрүүл мэндийн төв "Ким Ха Ныль" эмч 2021.09.24

Зочин эмч нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарт БНСУ-ын Уламжлалт анагаах ухааны "Каннам Часэн" эмнэлгийн ОУ-ын эрүүл мэндийн төвийн эрхэлэгч эмч "Ким Ха Ныль" уригдан оролцлоо.  Нурууны диск, нурууны суулт өвчнийг мэс заслын бус уламжлалт эмчилгээний аргаар хэрхэн эмчи

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2021.10.23

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2021.10.23 Солонгос улсын улс төр нийгэм эдийн засаг хийгээд урлаг спорт зэрэг бүхий л салбаруудад өрнөж буй чухал, онцлох мэдээ мэдээллүүдийг тоймлон хүргэдэг "Олнодо" Солонгос мэдээний тойм нэвтрүүлгийг та бүхэн 7 хоног бүрийн Бямба гаригт ман

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2021.10.16

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2021.10.16 Солонгос улсын улс төр нийгэм эдийн засаг хийгээд урлаг спорт зэрэг бүхий л салбаруудад өрнөж буй чухал, онцлох мэдээ мэдээллүүдийг тоймлон хүргэдэг "Олнодо" Солонгос мэдээний тойм нэвтрүүлгийг та бүхэн 7 хоног бүрийн Бямба гаригт ман

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2021.10.02

Солонгос улсын улс төр нийгэм эдийн засаг хийгээд урлаг спорт зэрэг бүхий л салбаруудад өрнөж буй чухал, онцлох мэдээ мэдээллүүдийг тоймлон хүргэдэг "Олнодо" Солонгос мэдээний тойм нэвтрүүлгийг та бүхэн 7 хоног бүрийн Бямба гаригт манай сайтын Фэйсбүүк пэйж хуудсаар дамжуулан хүлээн авч үз

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2020.09.25

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2021.09.18

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2021.09.18 Солонгос улсын улс төр нийгэм эдийн засаг хийгээд урлаг спорт зэрэг бүхий л салбаруудад өрнөж буй чухал, онцлох мэдээ мэдээллүүдийг тоймлон хүргэдэг "Олнодо" Солонгос мэдээний тойм нэвтрүүлгийг та бүхэн 7 хоног бүрийн Бямба гаригт ман

Лайв сурвалжлага: Inter Charm Korea

Лайв сурвалжлага: Inter Charm Korea БНСУ-ын Гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн нэгдсэн үзэсгэлэн...

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2021.09.11

  "Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2021.09.11 Солонгос улсын улс төр нийгэм эдийн засаг хийгээд урлаг спорт зэрэг бүхий л салбаруудад өрнөж буй чухал, онцлох мэдээ мэдээллүүдийг тоймлон хүргэдэг "Олнодо" Солонгос мэдээний тойм нэвтрүүлгийг та бүхэн 7 хоног бүрийн Бямба

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2021.09.04

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2021.09.04 Солонгос улсын улс төр нийгэм эдийн засаг хийгээд урлаг спорт зэрэг бүхий л салбаруудад өрнөж буй чухал, онцлох мэдээ мэдээллүүдийг тоймлон хүргэдэг "Олнодо" Солонгос мэдээний тойм нэвтрүүлгийг та бүхэн 7 хоног бүрийн Бямба гаригт ман

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2021.08.21

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2021.08.21 Солонгос улсын улс төр нийгэм эдийн засаг хийгээд урлаг спорт зэрэг бүхий л салбаруудад өрнөж буй чухал, онцлох мэдээ мэдээллүүдийг тоймлон хүргэдэг "Олнодо" Солонгос мэдээний тойм нэвтрүүлгийг та бүхэн 7 хоног бүрийн Бямба гаригт ман

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2021.08.14

  Солонгос улсын улс төр нийгэм эдийн засаг хийгээд урлаг спорт зэрэг бүхий л салбаруудад өрнөж буй чухал, онцлох мэдээ мэдээллүүдийг тоймлон хүргэдэг "Олнодо" Солонгос мэдээний тойм нэвтрүүлгийг та бүхэн 7 хоног бүрийн Бямба гаригт манай сайтын Фэйсбүүк пэйж хуудсаар дамжуулан хүл

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2021.08.07

"Олнодо" Солонгос Мэдээний Тойм 2021.08.07 Солонгос улсын улс төр нийгэм эдийн засаг хийгээд урлаг спорт зэрэг бүхий л салбаруудад өрнөж буй чухал, онцлох мэдээ мэдээллүүдийг тоймлон хүргэдэг "Олнодо" Солонгос мэдээний тойм нэвтрүүлгийг та бүхэн 7 хоног бүрийн Бямба гаригт ман