ЭМД-ын хөнгөлөлттэй үнээр тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх рашаан, сувилал, сэргээн засах төвүүд

ЭМД-ын хөнгөлөлттэй үнээр тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх рашаан, сувилал, сэргээн засах төвүүд

Эрүүл мэндийн даатгалд бүрэн хамрагдсан иргэн бүр жилд 1 удаа ЭМД-ын хөнгөлөлттэй үнээр сувилалд хэвтэн эмчлүүлэх боломжтой.

Өнөөдрийн байдлаар нийслэл болон орон нутгийн нийт 45 рашаан, сувилал сэргээн засах төвүүд ЭМД-ын хөнгөлөлттэй үнээр тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байна.

Та ЭМДЕГ-тай гэрээ бүхий рашаан, сувилал, сэргээн засах төвийн нэр, хаяг, байршил, холбоо барих дугаар зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй доорх QR кодыг уншуулан танилцаарай.

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ худалдан авах гэрээ байгуулсан сувилал, сэргээн засах төвийн шинэчилсэн жагсаалттай ЭНД дарж танилцах боломжтой. 

Сэтгэгдэл

Хэрэглэгчээр нэвтэрч байж сэтгэгдэл нэмнэ үү! Энд дарж нэвтэрнэ үү.