Гэр бүл хамаатан саданаа хэрхэн зөв дуудах ( шинэ үг )

Гэр бүл хамаатан саданаа хэрхэн зөв дуудах ( шинэ үг )

장인 - эрэгтэй хүн хадам ааваа дуудахдаа

장모 - эрэгтэй хүн хадам ээжээ дуудахдаа

아내/부인 - эрэгтэй хүн эхнэрээ дуудахдаа /집사람 - шууд утгаараа гэрийн хүн буюу манай хүн гэсэн утгатай хар ярианд хэрэглэдэг, 외이프 wife гэж бас ярьдаг/

시아버지 - эмэгтэй хүн хадам ааваа дуудахдаа

시어머니 - эмэгтэй хүн хадам ээжээ дуудахдаа

남편 - эмэгтэй хүн нөхрөө дуудахдаа / хүүхдийнхээ нэрний араас аав гэдэг үг залгаж 민석 아버지 гэж бас нөхрөө дууддаг/

형제 - ах дүүс

자매 - эгч дүүс

남매 - эрэгтэй эмэгтэй ах дүүс эгч дүүс

형 - эрэгтэй хүн ахаа дуудахдаа / мөн түүнчлэн хамаатны биш ч гэсэн өөрөөсөө ах дотно хүнээ дууддаг/

오빠 - эмэгтэй хүн ахаа дуудахдаа /мөн түүнчлэн хамаатны биш ч гэсэн өөрөөсөө ах дотно хүнээ дууддаг, бас өөрөөсөө ах найз залуугаа ингэж дууддаг/

누나 - эрэгтэй хүн эгчээ дуудахдаа /мөн түүнчлэн хамаатны биш ч гэсэн өөрөөсөө эгч дотно хүнээ дууддаг/

언니 - эмэгтэй хүн эгчээ дуудахдаа/мөн түүнчлэн хамаатны биш ч гэсэн өөрөөсөө эгч дотно хүнээ дууддаг/

조부모 - өвөө эмээ

할아버지 - аавын аав Өвөө

할머니 - аавын ээж Эмээ

외할아버지 - ээжийн аав Өвөө

외할머니 - ээжийн ээж Эмээ

부모 - эцэг эх

아버지 - эцэг 아빠 - аав хүүхэд ааваа дуудахдаа

어머니 - эх 엄마 -ээж

아들 - хүү

딸 - охин

손주 - ач хүү ба ач охин

손자 - ач хүү

손녀 - ач охин

동생 - дүү

남동생 - эрэгтэй дүү

여동생 - эмэгтэй дүү

큰아버지 - авга ах /авга ах нь ааваас нь ахмад үед/

큰어머니 - дээрх авга ахын эхнэр

작은아버지 - авга ах / авга ах нь ааваас нь дүү байхад/

작은어머니 - дээрх 작은아버지 эхнэр

숙모 - мөн адил аавын эрэгтэй дүүгийн эхнэр өөр нэршил нь

삼촌 - авга ах / хүнтэй суугаагүй аавын талын эрэгтэй хамаатан/ / мөн түүнчлэн хамаатан биш ч гэсэн өөрөөсөө ах хүндэлдэг сайн таньдаг хүнээ бас ингэж дууддаг/

고모부- авга эгчийн нөхөр

고모 - авга эгч

외삼촌 - ээжийн эрэгтэй ах юм уу дүү буюу нагац ах

이모부- нагац эгчийн нөхөр

이모 - нагац эгч

외속모 - ээжийн эрэгтэй дүүгийн эхнэр

사위 - хүргэн хүү

며느리 - бэр

사촌- үеэл

매형 - хүргэн ах/эрэгтэй хүн эгчийнхээ нөхрийг дуудахдаа /

형부 - хүргэн ах / эмэгтэй хүн эгчийнхээ нөхрийг дуудахдаа/

Сэтгэгдэл

Хэрэглэгчээр нэвтэрч байж сэтгэгдэл нэмнэ үү! Энд дарж нэвтэрнэ үү.